Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2015

alittlebitofmagic
21:30
6758 066b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamagnes magnes
alittlebitofmagic
21:30
Reposted fromcouples couples viamagnes magnes
alittlebitofmagic
17:32
4719 c103 500
Old people are the best!
Reposted fromaskman askman viatheylikeitslow theylikeitslow
alittlebitofmagic
17:31
8158 d55c
Reposted fromshepard shepard viamagnes magnes
alittlebitofmagic
17:30
1833 f431
Reposted fromdusielecc dusielecc viamagnes magnes
17:28
1332 144f 500
alittlebitofmagic
17:24
Open your cold black hearts and let some light in ...I promise it doesn't hurt.
— Ellen Pompeo
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viagreysanatomy greysanatomy
alittlebitofmagic
17:20
alittlebitofmagic
17:19
3725 569a
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viagreysanatomy greysanatomy

March 24 2015

alittlebitofmagic
15:44
4441 5c5b
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
alittlebitofmagic
15:43
5678 bd1c
Reposted fromlittlefool littlefool
alittlebitofmagic
15:42
6064 2785
Reposted fromlittlefool littlefool
15:13
0724 5b8d 500
Reposted fromblissdrug blissdrug
alittlebitofmagic
15:10
0968 d074
Reposted fromdusix dusix
alittlebitofmagic
15:09

Batożył cię tak, że nie możesz chodzić. Na kolanach i łokciach zaczerwienienia.

Na dodatek rozmawialiście. Ewidentnie cię lubił. Może jeszcze nie zaczęłaś się zastanawiać jaką suknie uszyć na ślub (to jasne, że ecru), ale coś ewidentnie było na rzeczy.

WTEM! Wszystko się spieprzyło.

Co się stało?

Mężczyzna nudzi się kiedy ma przewagę. Kiedy ma kobietę na każde wyzwanie. Kiedy ona przestaje być dla niego wyzwaniem. Kiedy on mówi skacz, a ona pyta jak wysoko. Kiedy chce spędzić z nim każdą wolną chwilę.

To podobne uczucie jak chwila, kiedy wchodzisz do Bałtyku a zimna woda łapie cię za jaja. Jaja się kurczą, a ty nie myślisz o niczym innym, jak to żeby tylko stamtąd spierdalać w podskokach na brzeg.

— Pokolenie Ikea.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
alittlebitofmagic
15:02
4659 e077
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viablondi blondi
alittlebitofmagic
15:01
4702 306f 500
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viapiksele piksele
alittlebitofmagic
15:00
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viakatarynka93 katarynka93
alittlebitofmagic
14:59
otp | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viapiksele piksele
alittlebitofmagic
14:59
4181 a539
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl